ข้อตกลงและเงื่อนไข

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บหวยดี เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกกรุณาอ่านข้อตกลงให้ละเอียดก่อนที่จะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกและใช้บริการแทงหวย เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้วทางเว็บไซต์ หวยดี จะถือว่า สมาชิกทุกท่านได้อ่านและยอมรับข้อ ข้อตกลงและเงื่อนไข การใช้บริการของเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ทางเว็บไซต์หวยดีขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่ต้อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์ลงหน้าเว็บไซต์หวยดี

ข้อมูลของสมาชิกจะได้นำไปใช้ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อบริหารจัดการบัญชีและดำเนินการฝาก – ถอน บนเว็บไซต์หวยดี
  2. เพื่อจัดเตรียมการให้บริการเดิมพัน
  3. สำหรับตรวจสอบและระบุตัวตน เช่น ใช้ยืนยันว่าสมาชิกมีอายุไม่ตำกว่าที่กฎหมายกำหนดและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ต้องห้าม ดังที่ระบุไว่ในข้อตกและเงื่อไขของเว็บไซต์หวยดี
  4. เพื่อออกแบบเครื่องมือทางการตลาดที่ตรงตามความต้องการของสมาชิก
  5. เพื่อใช้ในการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์
  6. เพื่อสังเกตการณ์และพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์
  7. เพื่อจัดการความเสี่ยง ตรวจจับการฉ้อโกง และขอความร่วมมือในการตรวจสอบการฟอกเงิน
  8. เพื่อขอความร่วมมือตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

ข้อตกลงในการเดิมพัน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์หวยดี สมาชิกทุกท่านกรุณาอ่านกฎกติกาของบริษัทอย่างละเอียดและระมัดระวัง เมื่อสมาชิกเข้าสู่หน้าเดิมพันทางบริษัทจะถือว่าสมาชิกทุกท่านได้ยอมรับข้อตกลงของทางเว็บหวยดี

การเดิมพันจะต้องอยู่ใน ระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าการเดิมพันครั้งนั้นเป็นโมฆะ ถ้าการเดิมพันได้มีการยกเลิกหรือหยุดพักชั่วคราว เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามก่อนการเล่น การเดิมพันครั้งนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะ และทางบริษัทจะคืนเครดิตให้กับสมาชิกเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่จะคอยดูผลลัพธ์ จากช่องหน้าต่างที่แสดงให้เห็นถึงผลการเดิมพันแพ้หรือชนะ ทางบริษัทจะยึดถือข้อมูล รายละเอียดการวางเดิมพัน ของสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกมีความสงสัย และต้องการตรวจสอบข้อมูลในการคำนวณของการเดิมพันนั้นๆ

ถ้าหากเกิดความผิดพลาดของระบบระหว่างการเดิมพันหรือความผิดพลาดโดยไม่ได้เจตนาของพนักงาน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะแก้ไขผลลัพธ์ให้ถูกต้อง โดยจะแจ้งผ่านหน้าเว็บไซต์ บริษัทจะไม่มีการแจ้งสมาชิกเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบสมาชิกที่จะทำให้แน่ใจว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเข้าเว็บไซต์นั้นถูกต้อง และกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิกอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อความปลอดภัย ถ้าหากสมาชิกพบหรือสงสัยว่ามีผู้อื่นได้เข้าไปเล่นในบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งตัวแทนของท่านทันทีเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสส่วนตัว หากมีการเดิมพันก่อนที่จะเปลี่ยนรหัสเดิมจะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นผล

ก่อนการเริ่มเดิมพันแตละครั้ง สมาชิกควรจะตรวจสอบวงเงินของท่านเสียก่อน ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับวงเงิน กรุณาแจ้งตัวแทนของสมาชิกทันที

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด อย่างเช่น ข้อมูลสูญหายเนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ทางบริษัทจะมีการประกาศให้รู้ถึงสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหา มีการให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

ระบบการรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลทางด้านบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะบุคคล ข้อมูลที่ทางสมาชิกให้มาในการเปิดบัญชีจะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุด ทางบริษัทจะไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้ให้บุคคลที่สามหรือองค์กรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีอีเมล์ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ทางสมาชิกกรอกในใบสมัคร ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในจุดมุ่งหมายที่ตั้งใจเอาไว้เท่านั้น เช่น การส่งเช็คเงินสดสำหรับผู้ชนะหรือข้อมูลอื่นๆ ตามที่สมาชิกร้องขอ

ความปลอดภัยทางบริษัทได้ใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อทำให้ท่านแน่ใจในความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิก ทางเว็บไซต์หวยดีจะพยายามให้ดีที่สุดที่จะรักษาความถูกต้องแน่นอน และความลับเฉพาะข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลหรือนำไปใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามกรุณาติดต่อเราผ่านทาง แชทสด เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลล์ที่ให้ไว้ในเว็บได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง